Informacje

Regulamin Uczestnictwa

Regulamin Uczestnictwa w Konferencji “Bolesławieckie Dni Chirurgiczne”

1. Wstęp

1.1. Konferencja “Bolesławieckie Dni Chirurgiczne” (zwana dalej „Konferencją”) odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2024.

1.2. Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie chirurgii, a także integracja środowiska medycznego.

2. Rejestracja i uczestnictwo

2.1. Rejestracja na Konferencję jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników. 

2.2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

2.3. Udział w części wykładowej Konferencji jest bezpłatny, jednakże wymagana jest wcześniejsza rejestracja (tutaj). Dodać link

2.4. Uczestnictwo w bankiecie, który odbędzie się 14 czerwca 2024 w Pałacu Brunów, jest odpłatne. Informacje dotyczące opłat i sposobu rejestracji na bankiet zostaną przesłane do uczestnika, na maila podanego przy rejestracji na wydarzenie.

3. Zasady ogólne

3.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również do zachowania podczas Konferencji zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej. 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Konferencji. Wszelkie zmiany będą na bieżąco komunikowane za pośrednictwem strony internetowej Konferencji oraz innych kanałów informacyjnych.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Rejestracja na Konferencję jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4.2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konferencji. 

5. Nocleg i transport

5.1. Organizacja noclegu i transportu na miejsce Konferencji oraz z powrotem jest kompetencji uczestnika. 

5.2. Organizator może zarekomendować miejsca noclegowe oraz opcje transportu, jednak nie bierze odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty.

Zapraszamy do udziału w Konferencji “Bolesławieckie Dni Chirurgiczne” i życzymy owocnych dyskusji oraz miłego spędzenia czasu w gronie profesjonalistów.