Hospital units / Poradnie

Poradnia Neonatologiczna

Description of the unit

Poradnia Neonatologiczna zajmuje się noworodkami w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz opieki nad zdrowym noworodkiem. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego.

Dzieci urodzone w naszym szpitalu, które wymagają kontroli w poradni, zapisywane są na wizytę w dniu wypisu z oddziału- otrzymują skierowanie do poradni. Pozostałe dzieci również mogą skorzystać z porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
lek. Daria Sadczuk
Position
Kierownik Pododdziału,
Lekarz
Specialization
Neonatologia,
Pediatria

Registration

Tel.: 75 738 0132

Location

Budynek D, wejście naprzeciwko laboratorium, parter