Hospital units / Poradnie

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Description of the unit

W Poradni Chirurgicznej wykonujemy podstawową diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym schorzeń chirurgicznych.

W poradni wykonywane są procedury zabiegowe, porady specjalistyczne, konsultacje oraz przyjmowani są pacjenci z szybkiej ścieżki onkologicznej. Prowadzone są również konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach – tzw. wizyty poszpitalne. W Poradni przyjmowani są również pacjenci ze „zdarzeń nagłych”. Status zdarzenie nagłe oznacza, że pomoc udzielana jest niezwłocznie i bez skierowanie pacjentom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem bólów brzucha, chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy, schorzeń pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego, chorób jelita grubego, trzustki i innych chorób układu pokarmowego, zmian skórnych (tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe), chorób paznokci (paznokieć wrastający, deformacje płytki paznokciowej), urazów, oparzeń, odmrożeń  nie wymagających leczenia szpitalnego, zakażeń skóry.

Do poradni kierowani są również pacjenci ze zmianami naczyniowymi, żylakami kończyn dolnych, żylakami odbytu, owrzodzeniami i innymi zmianami troficznymi.

W poradni są usuwane drobne zmiany skórne, zaopatrywane rany i zmiany tkanek miękkich, urazy tkanek miękkich i kości, schorzeń paznokci, pobierane wycinki do badania histopatologicznego, wykonywane są specjalistyczne zmiany opatrunku.

Świadczeń medycznych udzielamy na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć.

Nasi lekarze specjaliści dokładają starań, aby w przystępny dla pacjenta sposób przekazać niezbędne informacje o schorzeniach, przebiegu ich leczenia oraz koniecznych badaniach i zabiegach, które należy wykonać.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
dr n. med. Wojciech Hap
Position
Kierownik Oddziału,
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Sylwia Olczyk
Position
Lekarz,
Zastępca Kierownika Oddziału
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Ewa Wizgird
Position
Kierownik Pododdziału,
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna,
Chirurgia onkologiczna
lek. Adam Gryc
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Artem Salivonchyk
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Jakub Górniak
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Jan Ośko
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Kacper Janiszewski
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Mirosław Rozenbajgier
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna
lek. Oleksandr Kalynovskyi
Position
Lekarz
Specialization
lek. Stanisław Szczepański
Position
Lekarz
Specialization
Chirurgia ogólna

Registration

Tel.: 75 738 0132

Location

Budynek D, wejście naprzeciwko laboratorium, parter