Hospital units / Oddziały

Pododdział Neonatologiczny

Description of the unit

Oddział Neonatologiczny naszego szpitala działa w systemie “Rooming-in” i zapewnia profesjonalną opiekę neonatologiczną. Posiada również sale obserwacyjne dla noworodków wymagających okresowej obserwacji. W czasie pobytu w oddziale matka i dziecko są objęci całodobową opieką medyczną.

Od wielu lat oddział prowadzi:

 • Program Promocji Karmienia Piersią.
 • Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka Prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 • Programu Wczesnego Wykrywania Wad Metabolicznych.
 • Programu wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego.

Oddział Neonatologiczny jest w pełni przygotowany do udzielenia pomocy w każdej sytuacji zagrożenia życia noworodka.

Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny:

 • stanowiska do reanimacji i resuscytacji noworodka
 • sprzęt monitorujący funkcje życiowe – pulsoksymetry, kardiomonitory, aparat EKG
 • inkubatory otwarte i zamknięte
 • lampy do fototerapii i biliblanket (umożliwoający przebywanie na sali dziecka z mamą w czasie fototerapii)
 • aparaty do badania słuchu
 • nCPAP
 • pompy infuzyjne.

Oddział Neonatologiczny świadczy usługi na poziomie I stopnia refencyjności. Przebywają tu zdrowe noworodki i wymagające krótkotrwałej pomocy neonetologicznej. Noworodki wymagające intensywności nadzoru są przekazane karetką “N” do ośrodków o wyższym stopniu refencyjności.

Przy oddziale działa Poradnia Neonatologiczna.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
lek. Daria Sadczuk
Position
Kierownik Pododdziału,
Lekarz
Specialization
Neonatologia,
Pediatria
mgr Agata Szocińska
Position
Położna Oddziałowa
Specialization
Certyfikowany Doradca Laktacyjny,
Ginekologia i położnictwo
lek. Marta Szaniawska-Szymczyk
Position
Lekarz
Specialization
Pediatria

Contact

Gabinet lekarski Tel.: 75 738 0112 Dyżurka pielęgniarek Tel.: 75 738 0110 Sekretariat Tel.: 75 738 0147

Location

Budynek A, piętro 1