Hospital units / Oddziały

Oddział Chorób Wewnętrznych

Description of the unit

Oddział Chorób Wewnętrznych zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, naczyniowego, wewnątrzwydzielniczego. Nowocześnie wyposażone pracownie diagnostyczne, w tym pracownia echokardiografii, USG, badań czynnościowych płuc, bronchoskopowa, endoskopowa wspomagane przez pracownie diagnostyki obrazowej oraz rozbudowane laboratorium umożliwiają nam szybki e i bezpieczne przeprowadzenie procesu diagnostyczno- terapeutycznego. Dzięki komfortowym salom chorych, wykwalifikowanemu personelowi medycznemu, przyjaznemu nastawieniu nasi pacjenci otoczeni są bardzo dobrą opieką, redukującą stres związany z chorobą. Specjaliści różnych dziedzin dbają o leczenie zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. Wielospecjalistyczny profil oddziału, doskonale wyposażona sala intensywnego nadzoru umożliwiają terapię najciężej chorych pacjentów. Zespół lekarski oraz pielęgniarski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalny, ale i komfortowy przebieg hospitalizacji. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, prowadzimy badania kliniczne najnowszych terapii, ciągle się szkolimy, co gwarantuje jakość świadczonych usług.

Admission rules

Wyznaczenie terminu hospitalizacji planowanej (po uzyskaniu skierowania przez lekarza prowadzącego) na Oddiale Chorób Wewnętrznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00. Zapisy telefoniczne możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 pod numerem telefonu 75 738 00 11. WAŻNE! Pacjent, który został zapisany telefonicznie, jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania do szpitala w terminie do 2 tygodni od dnia zapisu.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
lek. Artur Nahorecki
Position
Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Specialization
Choroby wewnętrzne
lek. Jadwiga Berduła-Koślińska
Position
Lekarz,
Zastępca Kierownika Oddziału
Specialization
Choroby wewnętrzne,
Hipertensja
mgr Grażyna Jakimczyk
Position
Pielęgniarka Oddziałowa
Specialization
Pielęgniarstwo zachowawcze
lek. Aleksandra Pikies
Position
Lekarz
Specialization
lek. Anna Skóra-Wrąbel
Position
Lekarz
Specialization
Choroby wewnętrzne
lek. Anna Susło
Position
Lekarz
Specialization
Choroby wewnętrzne,
Gastroenterologia
lek. Ekateryna Yatsenko
Position
Lekarz
Specialization
lek. Ewelina Nahorecka
Position
Lekarz
Specialization
lek. Jakub Sołtysiak
Position
Lekarz
Specialization
Choroby wewnętrzne,
Kardiologia
lek. Krzysztof Baniecki
Position
Lekarz
Specialization
lek. Małgorzata Walas-Antoszek
Position
Lekarz
Specialization
Choroby wewnętrzne
lek. Maria Chodyra
Position
Lekarz
Specialization
Choroby wewnętrzne
lek. Michał Tarapata
Position
Lekarz
Specialization

Contact

Gabinet lekarski Tel.: 75 738 00 11, 75 738 02 96 Dyżurka pielęgniarek Tel.: 75 738 00 10 Sekretariat Tel.: 75 738 00 15

Location

Szpital modułowy (za budynkiem A), parter

Excerpts

Na oddziale.