Hospital units / Oddziały

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Description of the unit

W Oddziale pracuje 13 lekarzy, w tym 10 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz łącznie 65 pielęgniarek i pielęgniarzy. Oddział dysponuje 7 w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii. ersonel świadczy usługi medyczne pacjentom całego szpitala, a w szczególności hospitalizowanym w OAiIT oraz poddawanym zabiegom operacyjnym i badaniom diagnostycznym w obrębie Bloku Operacyjnego i poza nim.

Wyposażenie i organizacja pracy OAiIT spełnia wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W ramach Oddziału działa także Poradnia Anestezjologiczna, gdzie konsultowani są pacjenci przed planowanym znieczuleniem.

Od początku pandemii COVID-19 Oddział leczy chorych z infekcją SARS-CoV-2 i niewydolnością oddechową o najcięższym przebiegu.

 

Usługi medyczne

Obszar anestezjologii zajmuje się znieczulaniem pacjentów w warunkach bloku operacyjnego, przyjmowanych w trybie planowym oraz ostrodyżurowym, kwalifikowanych do zabiegów operacyjnych. W naszej placówce przeprowadzane są wszystkie formy znieczulenia, do których zalicza się znieczulenie ogólne, regionalne, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe. Do zadań personelu należy również opieka okołooperacyjna oraz leczenie powstałego bólu pooperacyjnego. Oddział dysponuje wysokiej klasy sprzętem, co wpływa na wysoką jakość wykonywanych znieczuleń. Oddział jest w trakcie spełniania wymagań stawianych przez Deklarację Helsińską o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii, co przełoży się na dalszą poprawę jakości udzielanych świadczeń. Oprócz bloku operacyjnego wykonywane są również znieczulenia w Pracowniach Endoskopii i Diagnostyki Obrazowej zarówno dorosłych, jak i dzieci, w trybie hospitalizacji oraz ambulatoryjnie. Pacjentki Oddziału Ginekologicznego mają zapewniony komfort znieczulenia w trakcie drobnych zabiegów ginekologicznych. Personel OAiIT zajmuje się również zakładaniem dostępów naczyniowych długoterminowych – porty naczyniowe.

Obszar intensywnej terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrażającym ich zdrowiu oraz życiu. Na fachową pomoc mogą liczyć pacjenci po ciężkich oraz rozległych zabiegach operacyjnych, w przebiegu wstrząsu septycznego, w przebiegu niewydolności jednego lub wielu narządów oraz w innych ciężkich stanach chorobowych, wymagających intensywnej terapii oraz ciągłego, inwazyjnego monitorowania. Posiadamy 7 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt, do którego zaliczyć można: nowoczesne respiratory dla grupy pacjentów wymagających wspomagania układu oddechowego, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty do przeprowadzania zabiegów nerkozastępczych i pozaustrojowej eliminacji dwutlenku węgla, ECMO, czyli urządzenie wysokospecjalistyczne stosowane w leczeniu chorych z ciężkim uszkodzeniem płuc lub serca, aparaturę do monitorowania pracy oraz rzutu serca, bronchoskopy, ultrasonograf, aparat do pomiaru kalorymetrii pośredniej. W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie bazy diagnostycznej Oddziału o aparat do tomografii impedancyjnej płuc oraz do neuromonitorowania chorych.
Zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści, personel pielęgniarski, farmaceuta kliniczny oraz fizjoterapeuci sprawują opiekę nad pacjentami przebywającymi w Oddziale. Dodatkowo leczenie pacjentów z ciężkimi infekcjami przebiega w oparciu o konsultacje lekarza ze specjalizacją z mikrobiologii lekarskiej. Celem podejmowanych działań jest leczenie oraz dążenie do poprawy stanu zdrowia chorych. W swojej praktyce kierujemy się najnowszymi standardami oraz wytycznymi leczenia, pielęgnacji i monitorowania pacjentów przebywających w oddziale intensywnej terapii. Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aby móc zapewnić jak najwyższy poziom leczenia oraz opieki.

Admission rules

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z niewydolnością jednego lub kilku narządów/układów narządów z innych oddziałów szpitala oraz, w miarę dostępności miejsc, z innych szpitali w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
lek. Jarosław Luboński
Position
Kierownik Oddziału,
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Elżbieta Dutkiewicz
Position
Lekarz,
Zastępca Kierownika Oddziału
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Grzegorz Szociński
Position
Kierownik Bloku Operacyjnego,
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
mgr Monika Fiedorczuk
Position
Pielęgniarka Oddziałowa
Specialization
Intensywna opieka,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
lek. Agnieszka Bernatowicz
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Andrzej Salamon
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Anita Lisowska
Position
Lekarz rezydent
Specialization
lek. Anna Hrysenko
Position
Lekarz rezydent
Specialization
lek. Dorota Jędrzejka
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Justyna Kowalska
Position
Lekarz rezydent
Specialization
lek. Krzysztof Nastał
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Paweł Czuchwicki
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia
lek. Piotr Wąsik
Position
Lekarz
Specialization
lek. Tomasz Mikuła
Position
Lekarz
Specialization
Anestezjologia i intensywna terapia

Contact

Kierownik oddziału Tel.: 75 738 00 46, 571 223 424 E-mail: jlubonski@zozbol.eu Gabinet lekarski Tel.: 75 738 00 46, 571 223 424, 571 223 455 (dyżurny Bloku Operacyjnego) Dyżurka pielęgniarek Tel.: 75 738 01 02, 571 223 453 Sekretariat Tel.: 75 738 00 55

Location

Budynek A, piętro 2