Hospital units / Inne

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Description of the unit

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziel i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane bez skierowania i nie są związane z przynależnością do lekarza, do którego jesteśmy zapisani.

Nocna i świąteczna opieka udziela pomocy doraźnej, tymczasowej, niezwłocznej w niezbędnym zakresie, ale nie zastępuje kompleksowej, całkowitej opieki i leczenia, jaką zapewnia lekarz rodzinny w godzinach pracy Przychodni Rodzinnej.

W ramach POZNiŚ pacjent może skorzystać ze świadczeń w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni Lekarza Rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia w szczególności:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowana dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci mi osób w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Zakres świadczeń:

 • porada lekarska dla osoby dorosłej, na którą składa się  wywiad i badanie lekarski
 • porada lekarska dla dziecka
 • porada lekarska telefoniczna
 • porada lekarska w domu pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych (np. pacjent leżący)
 • zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza POZNiŚ
 • zabiegi pielęgniarskie będące kontynuacja zleconego wcześniej leczenia  (na pisemne zlecenie lekarza) w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta

W razie niezbędnej konieczności lekarz dyżurujący w POZNiŚ może zdecydować o w]wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych lub zdjęcia Rtg.

Lekarz POZNiŚ może skierować pacjenta do:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
 • przyjęcia jednego z oddziałów szpitalnych
 • przyjęcia do innego szpitala np. na oddział psychiatryczny

W ramach POZNiŚ nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w schorzeniach przewlekłych
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia oraz ZUS ZLA
 • skierowania do specjalisty.

Contact

Lekarz POZ 75 738 01 48 Pielęgniarka POZ 75 738 02 86