Hospital units / Oddziały

Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu,
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Description of the unit

Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu dotychczas znane jako pododdział neurologiczny powstał w 2012 roku w ramach oddziału wewnętrznego .
1 kwietnia 2022r przekształcił się w pełni samodzielny oddział neurologii z pododdziałem udarowym.

Aktualnie posiada 30 łóżek. W wydzielonym pododdziale udarowym mieści się 18 łóżek w tym 5 stanowisk intensywnego nadzoru neurologicznego.

Oddziałowy zespół diagnostyczno-terapeutyczny składa się z:

  • lekarzy
  • pielęgniarek
  • fizykoterapeutów
  • neurologopedy
  • farmaceutów
  • opiekunów medycznych

Chcąc doskonalić opiekę nad pacjentem, Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu przystąpiło do Inicjatywy Angels, a tym samym znalazło się w prestiżowej grupie ośrodków dążących do podnoszenia standardów leczenia udarów.

Wśród pacjentów wdrażane jest leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu według aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W Centrum profilaktyki i leczenia udarów mózgu kładziony jest nacisk na wysoką jakość leczenia pacjenta, łącząc profesjonalizm z miłą opieką nad chorym. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach.

Następnym celem, który wyznaczył kierownik profilaktyki i leczenia udarów mózgu jest utworzenie unitów, czyli jednostek kompetencji zajmujących się wąską dziedziną medycyny w neurologii. Zespół wyszkolonych lekarzy oferuję pomoc chorym również z tymi rzadszymi schorzeniami jak dystonie ogniskowe, wykorzystując w terapii toksynę botulinową.

Centrum wyposażone jest w:

  • aparat EEG ( Holter EEG i Video EEG)
  • system TCD przeznaczony do pomiarów przezczaszkowego , zewnątrzczaszkowego przepływu krwi
  • USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
  • Holter EKG i Holter RR.

Wszystkie oddziały mają całodobowy dostęp do diagnostyki neuroobrazowej ( MRI, TK, perfuzja TK).

Profilaktyki i leczenia udarów mózgu prowadzi badania kliniczne, umożliwiające naszym pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii w neurologii.

Centrum posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Staff

Name and surname
Position
Specialization
lek. Justyna Straszak-Trzeciak
Position
Kierownik Oddziału,
Lekarz
Specialization
Neurologia
mgr Ewa Gadzińska
Position
Pielęgniarka Oddziałowa
Specialization
lek. Agata Rojek
Position
Lekarz
Specialization
Neurologia
lek. Danuta Rodkiewicz
Position
Lekarz
Specialization
lek. Hanna Siemańska
Position
Lekarz
Specialization
lek. Jarosław Miazga
Position
Lekarz
Specialization
lek. Łukasz Ratajczak
Position
Lekarz
Specialization
Neurologia
lek. Maciej Mączka
Position
Lekarz
Specialization
lek. Marta Trapszo-Myga
Position
Lekarz
Specialization
Neurologia
lek. Vitalii Hrushkevych
Position
Lekarz
Specialization

Contact

Gabinet lekarski Tel.: 75 738 0133 Dyżurka pielęgniarek Tel.: 76 738 0151 Gabinet zabiegowy Tel.: 75 738 0292

Location

Budynek B, parter