Nasz zespół

Administracja

Kamil Barczyk

Dyrektor
75 738 0200

Artur Nahorecki

Kierownik Oddziału,
Lekarz,
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
75 738 0200

Kamila Potyszka

Główna Księgowa
75 738 0208

Barbara Kozomaricz

Naczelna Pielęgniarka
75 738 0255

Marta Mrozik

Kierownik Działu Kadr i Płac
75 738 0223

Urszula Fuchs

Kierownik Działu Rozliczeń Sprzedaży,
Kierownik Marketingu i Controllingu
75 738 0233

Tomasz Gołaski

Kierownik Działu Administracyjnego
75 738 0226

Jolanta Sawczak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
75 738 0221

Danuta Stefanik

Specjalista ds. Praw Pacjenta
75 738 0235

Irena Wojdyła

Specjalista ds. Epidemiologii
371 223 477

Anna Klementowska-Kusber

Kierownik Apteki Szpitalnej
75 738 0272

Łukasz Kozera

Kierownik Laboratorium Centralnego
75 738 0267, 75 738 0270

Paweł Antoszek

Inspektor Ochrony Danych Osobowych