Wdzięczni za pomoc

Grono darczyńców, którzy hojnie wspierają bolesławiecki szpital wciąż się powiększa. Docierają do nas artykuły pierwszej potrzeby, które przekazywane są pacjentom i personelowi. Tym razem, kupno wody i środków czystości zorganizowali i sfinansowali Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy w Bolesławcu, Pracownicy i Podopieczni Dziennego Domu Senior+, Pracownicy i Uczestnicy II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu. Za udzieloną pomoc serdecznie dziękuje Zespół Opieki Zdrowotnej wraz z Fundacją „Wspierajmy Zdrowie”, która na co dzień prowadzi akcję informującą potencjalnych ofiarodawców o najpilniejszych potrzebach szpitala. Każda forma pomocy udzielona szpitalowi, to dar serca, który nabiera szczególnego znaczenia w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Serdecznie dziękujemy.