Rozwijamy bolesławiecką pediatrię

Realizowany w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu program badań profilaktycznych dedykowanych dzieciom rozwija się doskonale. Działa od kwietnia 2021 roku. Na Oddział Pediatryczny trafiają pacjenci (którzy nie ukończyli 18 roku życia), kiedy rodzice mają obawy i wątpliwości odnośnie stanu zdrowia swoich pociech. Wystarczy zarejestrować się telefonicznie i na dzień, bądź kilka dni oddać dziecko w ręce pediatrów. Pacjenci poddawani są kompleksowym badaniom. Skierowania nie są wymagane. Pobyt i wszystkie badania, w tym konsultacje ze specjalistami są bezpłatne. Wielu rodziców wciąż nie wie, albo wręcz nie dowierza, że mogą – tak po prostu – zgłosić się z dzieckiem do szpitala, jeśli obawiają się o jego stan zdrowia. Dlatego ponawiamy publikację informacji i serdecznie zapraszamy. Rejestracja przed przyjęciem na Oddział Pediatryczny możliwa jest w dni powszednie, od godz.12:00 do 14:00, pod nr telefonu 571 223 476.

Kamil Barczyk – Dyrektor ZOZ w Bolesławcu –
„Mamy bardzo ambitny plan rozwoju bolesławieckiej pediatrii. Niestety, w Polsce jest deficyt lekarzy pediatrów, neonatologów, lekarzy innych specjalizacji, którzy podejmują się diagnozowania dzieci. Specjalistyczne ośrodki znajdują się na ogół w dużych miastach. To znacząco ogranicza dzieciom dostęp do właściwej opieki medycznej. Chcemy, aby dzieci trafiały na oddział wcześnie, zanim stan ich zdrowia pogorszy się na tyle, że będą wymagały przyjęcia w trybie ostro dyżurowym. Najważniejsze to szybka diagnoza i szybkie konsultacje specjalistyczne. To się już dzieje w naszym szpitalu. Leczenie małego pacjenta jest kompleksowe. Prowadzimy mi.n. diagnostykę kardiologiczną, gastroenterologiczną, pulmonologiczną, alergologiczną, profilaktykę cukrzycy. Mamy wsparcie psychologów, dietetyków. Zależy mi, aby dzieci i rodzice mieli dostęp do otwartego oddziału, który dysponuje sprzętem i ma lekarzy specjalistów, którzy szybko postawią właściwą diagnozę, a jeśli jest to konieczne, skierują do renomowanych ośrodków”.

Dzieci diagnozowane są na Oddziale Pediatrycznym w Bolesławcu. Jeśli jest taka potrzeba, kierowane są do ośrodków referencyjnych na dalszą, pogłębioną terapię. ZOZ ściśle współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

(Tekst ZOZ w Bolesławcu, foto parent.com)