Rok w pandemii – Podsumowanie inwestycji dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przyszedł czas na podsumowanie roku funkcjonowania szpitala w warunkach pandemii. Do Bolesławca przyjechali – Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim, Andrzej Kredkowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy docenili współpracę z dyrektorem ZOZ w Bolesławcu, Tomaszem Gabrysiakiem Starostą Bolesławieckim, Piotrem Romanem Prezydentem Miasta Bolesławca, samorządowcami gmin tworzących Powiat Bolesławiecki. Władze wojewódzkie zaufały, że personel szpitala, na czele z dyrektorem ZOZ Kamilem Barczykiem, wsparty przez lokalnych włodarzy dobrze wykorzysta milionowe dotacje przekazane na potrzeby przystosowania szpitalnych oddziałów do funkcjonowania w dobie pandemii.

Przypomnijmy. Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, zaistniała konieczność stworzenia jak największej liczby miejsc hospitalizacyjnych dla osób zakażonych koronawirusem, w tym stanowisk respiratorowych. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego, 16 marca 2020 roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

Obecnie, bolesławiecki szpital stanowi drugie co do wielkości zaplecze diagnostyczno – lecznicze i jest jednym z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 na Dolnym Śląsku. Zabezpiecza 88 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, w tym 18 łóżek intensywnej terapii. Wszystko to było możliwe do realizacji za sprawą licznych dotacji oraz dofinansowaniom. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszym projekcie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD), Bolesławiec otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 176 482,61 zł. Dzięki tym pieniądzom możliwe było utworzenie laboratorium molekularnego oraz doposażenie oddziałów w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Kolejny raz, z RPO WD szpital otrzymał ponad 8 mln 200 tys. zł na zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Szpital w Bolesławcu jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy: własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorami.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w czasie drugiej fali pandemii nie zamknął się na potrzeby pacjentów niedotkniętych COVID-19, którzy zgłaszali się po pomoc. W okresie od października 2020 roku do 20 lutego 2021 roku udzielił świadczeń zdrowotnych łącznie 26 368 osobom z całej Polski. Byli to pacjenci, korzystających z poradni specjalistycznych i leczenia ambulatoryjnego. W tym samym czasie hospitalizowano 902 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS – CoV-2.