Program pilotażowy “Dieta Mamy”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przystąpił do programu pilotażowego „Dieta Mamy” wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Głównym celem pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.

 Szczegółowe cele pilotażu:

  • podniesienie jakości żywienia pacjentek,
  • zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji,
  • zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
  • wyrobienie dobrych nawyków w zakresie właściwego odżywiania.

Program realizowany jest poprzez:

  • 6 posiłków dziennie o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży albo okresu karmienia piersią,
  • konsultacje dietetyczne,
  • poradnictwo i edukacja dotycząca prawidłowego żywienia.

Do Programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej i nie ponoszą przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją Programu.

Od pacjentki wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie. Podczas pobytu w naszym szpitalu pacjentki mogą korzystać z porad dietetyka.

Podczas hospitalizacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Pacjentki w ramach programu mogą skonsultować się z dietetykiem. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej należy zgłosić położnej w oddziale lub skontaktować się z dietetykiem drogą mailową (dietetyk@zozbol.eu).

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w trybie on–line pod adresem https://poradnia.ncez.pl

Aktualne informacje dotyczące prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej  – www.ncez.pzh.gov.pl