Oddział Ginekologiczny-Położniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości odbywania porodów rodzin

Porody rodzinne odbywać się mogą z uwzględnieniem szczegółowych wymagań wobec rodzących i towarzyszących im osób:

  1. wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,
  2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
  3. rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  4. osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
  5. osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.