Na ratunek najmłodszym pacjentom

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu kładzie ogromny nacisk na ustawiczne szkolenie personelu medycznego. Co ważne, lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im kursach, również w tych, które sami dla siebie wybierają. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy obecnym tempie rozwoju medycyny jest sprawą zasadniczą.

Jednym z takich szkoleń zorganizowanych przez ZOZ był kurs EPALS – zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Program kursu składał się z wykładów i praktycznej nauki metod postępowania w przypadku zatrzymania krążenia, rozpoznawania pierwszych symptomów niewydolności krążeniowej i oddechowej. Pracownicy Oddziału Pediatrycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uczyli się również rozpoznawać objawy urazów najczęściej występujących u noworodków, niemowląt i nieco starszych dzieci.

W zakres szkolenia wchodziła również praktyczna nauka szybkiej organizacji transportu pacjenta na dedykowany maluchom oddział szpitalny, przygotowanie lekarzy, którzy przejmą dziecko w szpitalu, precyzyjne opisanie objawów.

Część praktyczna szkolenia obejmowała pokazy i ćwiczenia na fantomach. Prowadzący zainscenizowali przeróżne scenariusze przypadków krytycznych dla małego pacjenta. W symulowanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, personel medyczny ćwiczył zabiegi resuscytacyjne, takie jak dostęp dożylny, wentylację przyrządową, defibrylację, intubację. Trzeba zaznaczyć, że dla naszego wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenia są okazją do wymiany doświadczeń, spokojnego zweryfikowania posiadanych umiejętności.