Inwestycje w szpitalną infrastrukturę z myślą o wszystkich pacjentach

W ubiegłym roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zainwestował blisko 50 mln zł m.in. w rozbudowę, modernizację, doposażenie szpitalnych oddziałów. Niektóre prace już się zakończyły, inne wciąż są realizowane.

Kamil Barczyk – dyrektor ZOZ w Bolesławcu:
„Pięćdziesiąt milionów złotych, to wartość inwestycji rozpoczętych w 2020 roku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobna kwota. Ponad 40 milionów już zostało wydatkowanych. To przede wszystkim funkcjonujący oddział covidowy w szpitalu modułowym. Druga największa inwestycja, to modernizacja drugiego piętra w głównym budynku szpitala. Modernizacja obejmie Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przewidziany na 9 stanowisk. Kolejna inwestycja, to nowoczesny Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Musimy troszczyć się o wszystkich pacjentów, nie tylko zakażonych koronawirusem. Stąd konieczność rozwoju i unowocześniania diagnostyki obrazowej. Pracownia powiększona zostanie o 300 metrów kwadratowych i doposażona m.in. w drugi tomograf, mammograf.”

Laboratorium Centralne, zyskało nowoczesną, jedną z najlepszych na rynku medycznym aparaturę. Pracownia genetyczna, to absolutny top diagnostyki laboratoryjnej. Nie ma lepszej metody diagnozowania zakażeń COVID-19. Taka jest obecnie potrzeba czasu. Dzięki aparaturze i znakomitemu zespołowi diagnostów, możliwe jest wykonywanie wszelkich analiz, w których badania genetyczne mają zastosowanie m.in. w leczeniu niepłodności, diagnozowaniu chorób wrodzonych, czy szacowaniu potencjalnego ryzyka wystąpienia wielu chorób, w tym nowotworów.

Kamil Barczyk – dyrektor ZOZ w Bolesławcu:
„Jesteśmy w fazie projektowania rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Planowane jest powiększenie SOR o 300 metrów kwadratowych. To usprawni przyjmowanie pacjentów z COVID-19, zmniejszy ryzyko kontaktu zakażonych z innymi chorymi. Sam Oddział Chorób Zakaźnych zyska dodatkowych 14 łóżek. Jest to niezbędne, aby móc nieść pomoc osobom cierpiącym z powodu zakażeń innych niż koronawirus, takich jak m.in. wirusowe zapalenia wątroby, HIV, borelioza.”