ECMO/ECCO2R– terapia ostatniej szansy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu zakupił aparat ECMO – służący do pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową. To samo urządzenie wykorzystać można jako ECCO2R, czyli aparat do pozaustrojowej eliminacji dwutlenku węgla. Jest to bardzo zaawansowany system terapii, nie bez przyczyny nazywany „terapią ostatniej szansy”.

Aparat wykorzystywany będzie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Urządzenie oszczędza płuca i ratuje życie pacjenta, u którego wykorzystano już wszystkie inne możliwości terapii, w tym również respirator. ECMO/ECCO2R stosuje się w przypadku ciężkiej niewydolności krążeniowej lub oddechowej, u chorych w najcięższych stanach, których płuca i/lub serce przestają funkcjonować. Aparatura daje organizmowi czas na regenerację i podjęcie podstawowych funkcji życiowych.

Jarosław Luboński – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

„Szczególnie w dobie pandemii SARS-CoV-2, wzrosła liczba pacjentów, których narządy wewnętrzne zostały uszkodzone przez stan zapalny wywołany korona wirusem, ale w ten sposób leczyć będziemy nie tylko pacjentów z COVID-19. Ostrą niewydolność oddechową może wywołać np. bakteryjne zapalenie płuc, wstrząs septyczny, zachłyśnięcie, a nawet ostre zapalenie trzustki. Pacjent podłączony do ECMO pozostaje pod respiratorem. Niewątpliwą zaletą jest możliwość zmniejszenia nastawów respiratora. Wentylacja mechaniczna nie jest obojętna dla zdrowia chorego i staramy się, aby jak najmniej uszkadzała płuca”.

Dwoje specjalistów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbyło już certyfikowane szkolenia prowadzone przez ELSO – organizację wspierającą pracowników ochrony zdrowia i naukowców zaangażowanych w stosowanie ECMO. Pozostałe osoby z zespołu Jarosława Lubońskiego są w trakcie szkoleń. Na Dolnym Śląsku aparatami ECMO dysponują – oprócz ZOZ w Bolesławcu – największe wrocławskie ośrodki akademickie, w tym Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Zakup sfinansowany został ze środków Ministerstwa Zdrowia.