Działalność społeczna dyrektora ZOZ w Bolesławcu nagrodzona

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej – Kamil Barczyk, został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Bolesławiec – Piotra Romana za promowanie Bolesławca w 2020 roku. Statuetkę oraz nagrodę finansową przyznano dyrektorowi w kategorii „Działalność Społeczna”. Całą kwotę dyrektor zobowiązał się przekazać na konto działającej przy ZOZ Fundacji „Wspierajmy Zdrowie”, która głównie zajmuje się gromadzeniem funduszy i zakupem sprzętów medycznych dla bolesławieckiego szpitala powiatowego.

W uzasadnieniu do nagrody czytamy:

„Kamil Barczyk od czerwca 2019 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Po wybuchu epidemii wirusa Sars-Cov2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został wyznaczony do pełnienia funkcji jednoimiennego szpitala zakaźnego. Dzięki jego kreatywności, innowacyjnym technikom zarządzania bolesławiecki szpital stał się jedną z nielicznych jednostek w Polsce kompleksowo realizujących świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19. Szpital był stale modernizowany, wyposażany w niezbędne urządzenia do diagnostyki oraz poszerzał zakres świadczeń medycznych. Działania Kamila Barczyka zostały zauważone i docenione w całym kraju poprzez liczne relacje na żywo z Bolesławca i wywiady dyrektora w ogólnopolskich mediach. Strategiczne działania dyrektora przyczyniają do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Bolesławca i regionu oraz wpływają pozytywnie na wizerunek miasta.”