Damy Radę – poszpitalna opieka nad osobami niesamodzielnymi

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nawiązał współpracę z Fundacją TZMO „Razem Zmieniamy Świat”. Jej celem jest realizacja projektu „Damy Radę”, którego głównym zadaniem jest przygotowanie opiekunów – członków rodzin osób wypisanych ze szpitala – które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. To głównie osoby w podeszłym wieku, przewlekle i obłożnie chore.
Istotą projektu jest szeroko pojęta edukacja: praktyczna nauka pielęgnacji, poradnictwo w zakresie przygotowania mieszkania na przyjęcie osoby opuszczającej szpital. Wiedza praktyczna i teoretyczna, zdobyta już na etapie pobytu pacjenta na oddziale, to mniejszy stres dla rodziny, większa pewność, że mimo trudności DADZĄ SOBIE RADĘ. Wraz z edukacją rodziny, bezsprzecznie wzrasta jakość sprawowanej opieki nad pacjentem, rośnie komfort jego życia, zmniejsza się ryzyko powikłań w wyniku popełnianych błędów.

Idea społecznej działalności Fundacji, z którą ZOZ podpisał list intencyjny oparta jest na ścisłej, wieloletniej współpracy z ludźmi profesjonalnie zaangażowanymi w stałe podnoszenie jakości opieki nad przewlekle chorymi.

Każdego roku rośnie liczba osób starszych, niesamodzielnych, wymagających stałej opieki i pielęgnacji. To trend ogólnoświatowy. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wspólnie z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat” zamierza przekazać praktyczne instrukcje rodzinom, których członkowie na skutek wypadków, czy w wyniku chorób, nagle stali się niesamodzielni, wymagający czułej, profesjonalnej opieki. Wiadomo, że we własnym domu, w otoczeniu rodziny, pacjent psychicznie czuje się najlepiej. Problem pojawia się kiedy rodzina, mimo najszczerszych chęci, nie potrafi właściwie zająć się chorym. Rodzą się obawy popełnienia błędów w pielęgnacji, strach przed pogorszeniem stanu zdrowia, sprawieniem bólu, dodaniem niepotrzebnych cierpień.

Rodziny często zostają pozostawione samym sobie z problemem, chociaż za wszelką cenę chcą jak najlepiej opiekować się najbliższym – matką, ojcem, bratem – właśnie w domach. Właśnie takim rodzinom, które zamierzają samodzielnie opiekować się najbliższymi w domach, pomocą służyć ma program „Damy Radę”.