Kontakt

Książka telefoniczna

Ogólne

Telefon alarmowy
Apteka Szpitalna
Centralne Laboratorium
Centralna Sterylizatornia
Główny Księgowy
Informatyk
Inspektor BHP
Kierownik Działu Kadr
Kierownik Działu Rozliczeń
Kierownik Działu Administracji
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Pielęgniarka ds. Epidemiologicznych
Kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistcznej
Pielęgniarka Naczelna
Specjalista ds. Praw Pacjenta
Koordynator Pakietu Onkologicznego #1
Koordynator Pakietu Onkologicznego #2
Sekretariat
Dział Administracyjno-Prawny
Sekretariat (FAX)
Punkt poboru PCR (COVID-19)

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny
Chorób Wewnętrznych
Szpitalny Oddział Ratunkowy – Izba Przyjęć
Pediatryczny
Położniczo-Ginekologiczny
Zakaźny
Oddział Neonatologiczny
Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu

Poradnie i pracownie

Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnie Specjalistyczne
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Endoskopowa
75 738 0132 (rejestracja)
75 738 0294 (informacja)

Inne

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna