Dla pacjenta

Specjalista ds. Praw Pacjenta

Pacjenci i ich rodziny przyjmowani są osobiście w biurze Specjalisty ds. Praw Pacjenta codziennie w godz. 7:30 – 15:00. Skargi i wnioski przyjmowane są w godz. 10:00–12:00 oraz 13:00-15:00.

Specjalistą ds. Praw Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu jest Danuta Stefanik.

Tel.: 75 738 0235
E-mail: dstefanik@posiedzeniechirurgow.vecler.com

Skargi i odwołania w zakresie nieprzestrzegania praw pacjenta można składać pisemnie, ustnie bądź telefonicznie.

Zadania Specjalisty ds. Praw Pacjenta

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
  • przyjmowanie skarg pacjentów na działalność ZOZ;
  • podejmowanie działań interwencyjnych ZOZ w sytuacjach tego wymagających a związanych z realizacją praw pacjenta;
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów;
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta;
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny;
  • monitorowanie satysfakcji pacjenta w ZOZ i wykorzystywanie wyników badań do usprawnienia działalności ZOZ;
  • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów.

Oprócz zgłaszanych uwag Specjalista ds. Praw Pacjenta może również przyjmować pochwały.


Formularz do kontaktu ze Specjalistą ds. Praw Pacjenta

Error: Contact form not found.