Dla pacjenta

ABC Pacjenta

Chorzy przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym. Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania. Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta do określonego oddziału szpitalnego, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Rejestracja do szpitala

Potrzebne dokumenty:

 • ważny dowód osobisty (lub skrócony akt ślubu w przypadku kobiet rodzących)
 • PESEL, NIP osobisty, NIP pracodawcy
 • w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka
 • skierowania do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego (skierowanie nie jest wymagane we wszystkich stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach)
 • jeden z dokumentów uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Przyjęcie pacjenta na oddział

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest na izbie przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) , usytuowanej na parterze budynku przychodni ( przy podjeździe dla karetek).

Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno-leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

 • skierowanie do szpitala
 • dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń

Skierowanie do poradni

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty, które należy przedstawić podczas rejestracji do wybranej poradni.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta
 • lekarza kierującego
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 • nr umowy z NFZ
 • daty wystawienia skierowania

Skierowanie na konsultację obejmuje jedną wizytę, a skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej choroby.

Do poradni ginekologicznej i onkologicznej pacjenci rejestrowani są bez skierowań, ale z ważnym dowodem ubezpieczenia.

Rejestracja do poradni

Punkty rejestracyjne do poradni specjalistycznych czynne są od poniedziałku do piatku w godz. 07:30-14:00.

Rejestracji do poradni specjalistycznych mozna dokonać pod numerem telefonu 75 738 01 32 w godzinach od 7.00 do 15.00

Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

 • rejestracji pacjenta
 • rezerwacji miejsc
 • ważności skierowań
 • ważności dowodu ubezpieczenia
 • czasu oczekiwania na wizytę
 • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

W przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia się prowadzona jest lista oczekujących i wyznaczanie terminu przyjęcia.

W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada specjalistyczna, w miarę możliwości, powinna być udzielona w dniu zgłoszenia się pacjenta.

Pacjent bez skierowania lub bez ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z płatnej porady (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).