Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydawanie wyników

  1. Wyniki badań wydawane są od godz. 11:00 do 15:00.
  2. Wydawanie wyników przed godziną 11:00 możliwe przy zachowaniu kolejności przyjmowania do punktu pobrań badań.
  3. Pracownik laboratorium nie udziela telefonicznej informacji o wynikach badań, a jedynie o ich wykonaniu.
  4. Pracownik laboratorium ma obowiązek weryfikacji pacjenta.
  5. W celu weryfikacji pacjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej.
  6. Wyniki badań może odebrać osoba upoważniona posiadająca pisemne upoważnienie od pacjenta oraz dokument potwierdzający tożsamość.
  7. Upoważnienie do odbioru badań dostępne jest w punkcie pobrań oraz na stronie internetowej szpitala.

Upoważnienie do odbioru wyników

Pobierz upoważnienie

Laboratory

Covid-19 swabs